Bestuur

Het 90e bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur vormt het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke van alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-Praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis Externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor Rerum Cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.  

Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Kevin Brinkers (2014) Praeses Societatis
Stefan Kleijer (2014) Vice-praeses Rerum Domesticarum
Faye Wasser (2014) Abactis externe
Sander Poelman (2014) Exactor Rerum Cauponae
Thijs Lucas (2014) Quaestor
Milou van der Linden (2014) Assessor

Commissares

Jens van de Noort (2014) Commissaris Interne
Henri van Omme (2014) Commissaris Externe

Onze sponsoren