Bestuur

Het 92e bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur vormt het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke van alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-Praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis Externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor Rerum Cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.  


Praeses SocietatisM. van der Viespraeses@carolusmagnus.nl
Vice-Praeses Rerum DomesticarumI.D. ten Brinke interne@carolusmagnus.nl
Abactis ExterneD.M. van Haastrechtabactis@carolusmagnus.nl
Exactor Rerum CauponaeJ.C. Londonck Sluikexactor@carolusmagnus.nl
QuaestorF.J. Salomonsquaestor@carolusmagnus.nl
AssessorF.M. Verbiestassessor@carolusmagnus.nlCommissares

Tessa Femke Peerbolte (2015) Commissaris Interne
Willem Liebrand (2015) Commissaris Externe