Bestuur

Het 92e bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur is het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de Sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis Externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor Rerum Cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.


DSCF46925105.jpgHet 92e bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

 Praeses Societatis

 M. (Martin) van der Vies                    

 praeses@carolusmagnus.nl     

 Vice-praeses Rerum Domesticarum

 I.D. (Idse) ten Brinke 

 interne@carolusmagnus.nl

 Abactis Externe

 D.M. (Denise) van Haastrecht

 abactis@carolusmagnus.nl

 Exactor Rerum Cauponae

 J.C. (Jens) Londonck Sluijk

 exactor@carolusmagnus.nl

 Quaestor

 F.J. (Floris) Salomons

 quaestor@carolusmagnus.nl

 Assessor

 F.M. (Fiona) Verbiest

 assessor@carolusmagnus.nlCommissares

 Commissaris Interne                                   

 C. (Coen) Olden                                          

 commissaris@carolusmagnus.nl       

 Commissaris Externe

 S.A. (Sophie) Kuijlaars

 commissaris@carolusmagnus.nl


Martin van der Vies

Martin van der Vies - Praeses Sociëtatis

Idse ten Brinke

Idse ten Brinke - Vice-praeses Rerum Domesticarum

Denise van Haastrecht

Denise van Haastrecht - Abactis Externe

Jens Londonck Sluijk

Jens Londonck Sluijk - Exactor Rerum Cauponae

Floris Salomons

Floris Salomons - Quaestor

Fiona Verbiest

Fiona Verbiest - Assessor

Onze sponsoren