Bestuur

Het 93e Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus

Het Bestuur der N.S.V. Carolus Magnus wordt gevormd uit zes bestuursleden die gedurende één heel collegejaar hun zitting nemen. Het Bestuur is het gezicht van de Vereniging, naar buiten en naar binnen toe zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en worden zij ondersteund in hun taken door twee Commissares.

Aan het hoofd staat de Praeses Societatis, eindverantwoordelijke voor alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op beleidsmatig en financieel vlak. De Vice-praeses Rerum Domesticarum is verantwoordelijk voor de financiën van de Sociëteit en neemt de honneurs waar indien de Praeses Societatis verhinderd is. De Abactis externe is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en is het aanspreekpunt binnen de Vereniging op communicatief vlak. De Exactor rerum cauponae is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van Sociëteit ‘De Kroeg’. De Quaestor is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingsgelden en brengt bijtijds verslag uit over de financiën van de Vereniging. De Assessor is verantwoordelijk voor het commissiebeleid en draagt zorg voor de acquisitie.


IMG_5489.JPG
Anne Meyboom - Praeses Societatis
IMG_5480.JPG
Geerten Schurink - Vice-praeses Rerum Domesticarum
IMG_5487.JPG
Famke Teeuwen - Abactis externe


praeses@carolusmagnus.nl

 • Vragen van de gemeente, universiteit en media
 • Vragen over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 • Vragen over de Eigen Introductieperiode
 • Vragen over schorsingen en boetes

interne@carolusmagnus.nl

 • Vragen over de financiën van Stichting de Kroeg
 • Vragen over rekeningen van zaalhuur
 • Vragen over pandontzeggingen
 • Vragen over het passensysteem

abactis@carolusmagnus.nl

 • Vragen over het ledenbestand
 • Vragen over (het wijzigen van) uw lidstatus
 • Vragen over het archief
 • Vragen over sociale media
 • Vragen over nieuwe inschrijvingen
 • Vragen over de Reünistenvereniging


IMG_5462_2.0.jpg
Brett Essers - Exactor rerum cauponae
IMG_5530.JPG
Daan Jansen - Quaestor
IMG_5540.JPG
Rutger Laferte - Assessor


exactor@carolusmagnus.nl

 • Vragen over het huren van een zaal
 • Vragen over de exploitatie van het pand

quaestor@carolusmagnus.nl

 • Vragen over de financiën van de N.S.V. Carolus Magnus
 • Vragen over de contributie
 • Vragen over goede doelen
 • Vragen over commissie-budgetten

assessor@carolusmagnus.nl

 • Vragen over samenwerkingen
 • Vragen over sponsoring
 • Vragen over debiteuren


IMG_5476.JPG
Daan van Vugt - Commissaris interne
IMG_5493.JPG
Rik Seinhorst - Commissaris externe