De Beheerscommissie

De Beheerscommissie


De beheerscommissie voert met trots de belangrijke taak uit om, in nauwe samenwerking met de Exactor Rerum Cauponae, het beheer van en het onderhoud aan onze prachtige sociëteit te verzorgen. Dit kunt u eigenlijk in elke zin van het woord beschouwen. Als een lid de trapleuning er weer eens af rukt, lossen wij dit op door in het vervolg simpelweg nog meer schroeven door de leuning heen te jagen. Wordt de bierlaag aan het plafond nu toch echt onhoudbaar? Dan kiezen wij ervoor om het plafond gewoon een andere kleur te geven, zodat van bier niks meer te zien is. Is de vloer te glad? Dan heeft u pech, fatsoenlijk schoeisel verzorgen is een van de weinige klussen die níét binnen ons takenpakket valt.

"Hoe hou je zo'n ding nou toch vast!?" is een veelgehoorde uitspraak tijdens onze diensten. Nou noem ik het diensten, maar dat is feitelijk een heel verkeerde benaming. Het is eerder een bijeenkomst, waar, buiten het nuttigen van de welverdiende studiebiertjes, tevens sporadisch een gebrek aan de Kroeg wordt opgelost. Nou ja, opgelost, wellicht is het gebruik van het woord gemaskeerd hier meer gepast... In ieder geval, wij proberen ervoor te zorgen dat het geheel weer wat degelijker oogt. Zelfs een voorliefde voor elektronica is geen vereiste. Werkt de dj-set in de Kroegzaal niet? Wij gaan net zo lang door met het omwisselen van kabels totdat het weer werkt. Of we roepen er gewoon iemand bij, die er stiekem wél verstand van heeft.

Al met al: een beheerscommissaris kenmerkt zich door zijn ongekende gedrevenheid om andermans spullen te slopen, ze vervolgens weer te repareren, of in ieder geval het gerepareerd te doen lijken, en leeft onder het motto: als je het niet kunt repareren met ducttape, gebruik je er niet genoeg van. 


Met hamerende groet,


M.F. van Horen

Vice-praeses der Beheerscommissie h.t.


Deze groep is niet gepubliceerd

Onze sponsoren