De Sociëteitslustrumcommissie

De Sociëteitslustrumcommissie


De sociëteit is het kloppend hart van de NSV Carolus Magnus. Voor iedere Carolinger vormt de sociëteit dé thuisbasis gedurende de studententijd. Borrels, feesten, vergadering, jolen, telkens speelt de sociëteit een hoofdrol.

Op 1 november 1996 betrok de NSV de huidige sociëteit: sociëteit De Kroeg aan de Hertogstraat. Reden genoeg om 20 jaar later al dat moois dat de sociëteit ons dagelijks brengt te vieren en te beklinken.

Eens in de vijf jaar is de sociëteitslustrumcommissie verantwoordelijk voor het organiseren van de festiviteiten rondom de viering van het sociëteitslustrum. In 2016 en 2017 wordt het sociëiteitslustrum, verdeeld over meerdere weken groots en gedurende het hele jaar gevierd. Namens de commissie spreek ik dan ook de hoop uit u komend jaar meermaals te mogen begroeten op één van de lustrumactiviteiten.


Met sociëtaire groet,


L. Wagener

Vice-Praeses IVe Sociëteitslustrum

Deze groep is niet gepubliceerd

Onze sponsoren