De Commissie ter Redactie van de Vox Carolina

Het maandblad van de N.S.V.


De laatste decennia hebben de media zich uitgebreid middels digitalisering, oftewel; het internet. Niets gaat zo snel de ronde als een facebookpost of whatsapp-bericht. Daarnaast heeft iedereen een paar honderd foto’s op zijn of haar mobiel van de gaafste feestjes, die vervolgens nooit worden afgedrukt en dus helaas worden vergeten... Kwaliteit boven kwantiteit: Niets is mooier dan een blad, vol met verhalen, nieuwtjes én foto’s, die je kunt vasthouden en om de zoveel tijd uit de kast kunt pakken om herinneringen op te halen. Daarom is daar dan ook: de Vox Carolina!

De Vox Carolina is hét ledenblad van Sociëteit de Kroeg en komt vijf keer per jaar uit. Ze wordt tot stand gebracht door de redactie (de ogen en oren van de Kroeg) die momenteel uit negen leden, een hoofdredacteur en eindredacteur bestaat. De redactie van de Vox Carolina doet verslag van verscheidene Kroeg evenementen, is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging en publiceert allerlei foto's van openfeesten, kroegactiviteiten en dispuutshuizen van binnen. De Vox Carolina streeft naar een balans tussen informele en serieuze stukken, zodat op de verschillende interesses van onze leden wordt ingespeeld. De serieuze stukken hebben bijvoorbeeld betrekking op interessante interviews met het Kroegbestuur of (oud) leden die vertellen over hun bezigheden binnen of buiten de Kroeg. Met de informele stukken wordt ingespeeld op de mooie feestjes en activiteiten die de Kroeg te bieden heeft en de daarbij horende roddels.

De Vox Carolina heeft vaste rubrieken en stukken die eenmalig in een editie verschijnen. Een succesvolle vaste rubriek is bijvoorbeeld 'Het dispuutshuis van binnen'. Leden van de redactie krijgen hierbij een rondleiding door het desbetreffende huis en maken vervolgens foto's en een verslag van wat ze aantreffen. Een voorbeeld van een eenmalig stuk is ‘Hoe heurt het eigenlijk’, waarin alle etiquette rondom het vragen van een date, het hebben van een diner en een gala worden beschreven.

Voor het ontwikkelen van een nieuwe editie van de Vox Carolina komt de redactie een paar keer bijeen om te brainstormen over nieuwe stukken, om bevindingen met elkaar te delen en om de ontwikkelingen van onze stukken aan elkaar te laten zien. Als je in de redactie wil komen moet je creatief zijn, leuk kunnen schrijven en nieuwe ideeën hebben. Mensen met een talent voor tekenen of grafische vormgeving zijn ook van harte welkom. 

Deze groep is niet gepubliceerd

Onze sponsoren