De Huizencommissie

De Huizencommissie


De Huizencommissie is in het leven geroepen om de Kroeghuizen te faciliteren bij het vinden van nieuwe of tijdelijke huisgenoten en om leden te helpen bij het vinden van een kamer. Naast het vervullen van deze faciliterende rol probeert de Huizencommissie ook op verschillende manieren om nieuwe Huizen aan te winnen zodat voor meer leden de mogelijkheid ontstaat om samen met andere Kroegleden een huis te vormen. Het is natuurlijk veel leuker om samen met anderen te wonen. We zien in de Huizen een mooi verlengstuk van het verenigingsleven, dat ieder Huis natuurlijk naar eigen inzicht kan invullen. De Huizencommissie is voornemens de huizencultuur aan te moedigen door het opzetten van enkele activiteiten. Los van het gezelligheidsaspect is het beschikken over een groot aantal Huizen uiteraard ook erg bevorderlijk voor de groei van onze vereniging. 
Aangezien de Huizencommissie nog relatief jong is zijn de werkzaamheden dit jaar voornamelijk exploratief. Er wordt dit jaar een begin gemaakt met het aanleggen van een bestand van de Kroeghuizen en van de leden die op zoek zijn naar een (tijdelijke) kamer. Daarnaast worden enkele ideeën om meer panden in het centrum aan te kunnen winnen nader uitgewerkt en besproken met experts op het gebied van vastgoedontwikkeling. 

Bent u dus op zoek naar een nieuwe huisgenoot of een kamer? Of wenst u met uw huis in het bestand opgenomen te worden? Schroom dan niet om een bericht te sturen naar huizencommissie@carolusmagnus.nl


N. Kusters

Vice-Praeses Huizencommissie h.t.

Deze groep is niet gepubliceerd

Onze sponsoren