Investeren in Huizen

Investeren in een Kroeghuis?

Bent u geïnteresseerd in het investeren in studentenwoningen in Nijmegen? Zeker nu met de lage huizenprijzen is investeren in een pand erg lucratief, maar voor veel mensen vaak een hoop werk. De Huizencommissie beschikt over de nodige kennis aangaande populaire locaties in de stad, de gemiddelde huurprijzen, de lokale APV en brandveiligheidsvoorschriften. Tevens kan de Huizencommissie u faciliteren door u te ondersteunen bij het opstellen van huurcontracten en door u in contact te brengen met onze kamerzoekende leden, zodat uw studentenhuis zeer snel gevuld zal zijn. Op een investering in een studentenhuis is het goed mogelijk om een bruto aanvangsrendement van bijna 6% te halen. De eventuele risico's van zo een investering zijn zeer goed te overzien, aangezien u bij onze vereniging vrijwel altijd gegarandeerd bent van een maximale bewoning van uw pand. 

Onze N.S.V. heeft een vaste instroom aan kamerzoekende eerstejaars leden. Hierdoor kan een continue bewoning van uw huis gewaarborgd worden. Op veel van onze huizen wonen studenten uit meerdere jaarlagen samen, wat over het algemeen als positief ervaren wordt door verhuurders. Bij verenigingshuizen is de sociale controle over het algemeen hoger dan bij andere studentenhuizen. Uiteraard is het ook mogelijk om een andere invulling aan uw huis te geven, bijvoorbeeld door het huis ongemengd of alleen aan studenten in een bepaalde studiefase te verhuren.


Gaat uw kind (komend jaar) in Nijmegen studeren en bij de N.S.V.?

Wanneer u investeert in een woning heeft u de garantie dat uw kind in uw eigen huis geplaatst kan worden. Tevens biedt u zo aan uw zoon of dochter de mogelijkheid om binnen korte tijd met andere studenten, uit verschillende jaarlagen, in aanraking te komen. Onze ouderejaars leden kunnen uw kind begeleiden bij het eerste studiejaar door bijvoorbeeld proeftentamens of aantekeningen te delen. Ook na het afstuderen van uw kind kan uw huis een verenigingshuis blijven, met alle voordelen van dien.

Indien uw interesse gewekt is verzoeken wij u om contact op te nemen met huizencommissie@carolusmagnus.nl.

Onze sponsoren